Η αποστολή των προϊόντων μας πραγματοποιείται από τα ΕΛΤΑ Courier για την Ελλάδα.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, παρακαλούμε να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Παραγγελία, υποβολή και αποδοχή
Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πατώντας την επιλογή «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ». Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

  1. Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων. Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.
  2.  Της συνολικής τιμής των προϊόντων της παραγγελίας του, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής (αν αυτές υπάρχουν). Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στον πελάτη κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας και ο πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Το κόστος αποστολής για δέματα έως 5 κιλά είναι 5€. Το κόστος αποστολής για δέματα από 5 έως 15 κιλά είναι 10€. Το κόστος αποστολής για δέματα από 15 έως 50 κιλά είναι 30€. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 2€.
  3. Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η εταιρεία μας αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες.
  4. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.